O nas

mgr Beata Jambroszczak
Prezes Zarządu i współwłaściciel spółki. Licencjonowany zarządca nieruchomości z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie zarządzania nieruchomościami. Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu.
inż. Jarosław Szymczak
Współwłaściciel spółki. Licencjonowany zarządca nieruchomości z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończył studia podyplomowe w zakresie finansów i zarządzania firmą.  Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu

Gwarantujemy solidne przygotowanie zawodowe 
- posiadamy państwowe Licencje Zarządcy Nieruchomości


Beata Jambroszczak – licencja zawodowa nr 25227 
Jarosław Szymczak – licencja zawodowa nr 2480 

Nasza Spółka o zarządzanej nieruchomości myśli ekonomicznie w kategoriach jednostki gospodarczej dysponującej określonym budżetem. Podstawą naszej pracy jest bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa. Posiadane wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gwarantuje pełen profesjonalizm działania w obszarze prowadzonej działalności. 

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości z sumą gwarancyjną 300.000 EUR (ubezpieczenie potwierdzone polisą nr ZAR 00002496 ważne do 31.08.2023 r. 

Dokumentowanie wszystkich czynności odbywa się nie tylko na potrzeby urzędów, lecz przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości. Dokumentacja obejmuje zarówno sprawy finansowe, techniczne jak i formalno-prawne. Z naszego punktu widzenia ważną cechą jest dbałość o bardzo dobre kontakty z właścicielami. Czas jaki poświęcamy na rozmowy i spotkania jest nieograniczony. W rozmowach i negocjacjach zawsze stosujemy jasne argumenty, które pozwalają zrozumieć wszystkim problem.

Wyróżniamy się:

 • indywidualnym traktowaniem potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • realnym wpływem na zarządzanie Państwa nieruchomością,
 • jasnym i czytelnym systemem rozliczeń,
 • doradztwem w zakresie obsługi technicznej,
 • obniżeniem kosztów utrzymania budynku poprzez profesjonalne gospodarowanie zasobem, wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, pozyskiwaniem pożytków,
 • konkurencyjnymi stawkami wynagrodzenia zarządcy,
 • skutecznością w negocjowaniu warunków umów z dostawcami mediów, wykonawcami i usługodawcami. 

Atutem naszej firmy jest szybka reakcja na zgłaszane usterki i awarie, jawna organizacja remontów i modernizacji poprzez przeprowadzanie konkursów ofert, dbałość o podnoszenie wartości nieruchomości, troska o stan porządku i bezpieczeństwa oraz miła i życzliwa atmosfera współpracy. 
Duży nacisk kładziemy także na sprawną realizację uchwał podjętych przez właścicieli lokali. Istotne jest bowiem sprawne przeprowadzanie remontów i konserwacji, w wyznaczonych terminach, z profesjonalnymi i konkurencyjnymi cenowo wykonawcami. Współpracując z wieloma firmami, zapewniamy kompetentnych fachowców usuwających nagłe awarie — w tym zakresie dajemy również pełną swobodę wyboru Właścicielom. 
Nasze zaangażowanie w swoją pracę procentuje i ma swoje odniesienie do dynamiki rozwoju naszej firmy. 
Funkcjonujemy jako spółka prawa handlowego na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000472971.
Działamy na terenie woj. wielkopolskiego. Posiadamy biura w Poznaniu i Pleszewie i aktualnie zarządzamy 35 Wspólnotami Mieszkaniowymi o łącznej powierzchni ponad 60 tys. m2. Główne aglomeracje naszych zasobów zlokalizowane są w Poznaniu, Pleszewie, Rogoźnie i Jarocinie.
Od 1996 roku udoskonalamy swoją wiedzę. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach wzbogacamy swój warsztat pracy wykorzystując nowoczesne techniki. 
Nasza przynależność do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu jest również dużym wsparciem w rozwoju działalności spółki. Pełnimy w nim także funkcje w Zarządzie.

Forma, system, bezpieczeństwo

W naszej ofercie proponujemy rozliczenia w formie bezgotówkowej. Wszyscy usługodawcy zobowiązani są do wystawiania faktur za wykonane usługi. Po dokładnym sprawdzeniu naliczeń pod względem ilościowo-wartościowym wykonywane są przelewy. 
Do obsługi części wspólnej i lokalowej wynikającej z prawidłowego zarządzania pod względem ekonomiczno-finansowym, technicznym, rozliczeniowym oraz ewidencji danych osobowych posiadamy licencjonowane oprogramowanie komputerowe. 
W ten sposób gwarantujemy zabezpieczenie danych osobowych oraz innych spraw stanowiących tajemnicę na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. 

Każdą nieruchomość traktujemy indywidualnie i jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i negocjacje. 
W wyniku prowadzonych analizy obciążenia z tytułu wykonywania pracy w zakresie zarządzania nieruchomościami oferujemy konkurencyjne ceny naszego wynagrodzenia, indywidualnie dopasowane do zakresu powierzonych nam czynności. 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !
Świadczone usługi: 
 • Zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi 
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 
 • Obsługa techniczna, finansowa i administracyjna nieruchomości 
 • Odbiory techniczne lokali mieszkalnych i komercyjnych 
 • Przeglądy techniczne i ekspertyzy nieruchomości 
 • Odczyty i rozliczenia urządzeń pomiarowych 
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami 
Prawa autorskie (Jarosław Szymczak) 2019, Wszelkie prawa zastrzeżone